Zpevněné plochy

Provádíme kompletní rekonstrukce chodníků a náměstí , včetně uvedení všech dotčených ploch do původního stavu. Zajišťujeme odvoz a likvidace všech vzniklých odpadů, instalace trvalého, vodorovného a svislého dopravního značení a výstavbu opěrných zdí.