Vývoz septiků a žump

Provádíme čerpání a odvoz fekálií z jímek, septiků a žump v Ostravě, Havířově, Frýdku Místku, Bohumíně a okolí.

Naše kombinovaná kanalizační nástavba má objem 5 m3 a má 30 metrů sacích hadic. Po obou bocích nástavby jsou umístěny nádrže na vodu pro VT čerpadlo o celkovém objemu cca 0,9 m3. Čerpadlo má výkon cca 70 litrů při 130 barech. Zařízení umožňuje rovněž vysokotlaké čištění kanalizace. Splašky likvidujeme na čističce odpadních vod.