Výstavba a opravy kanalizace

Zajišťujeme výstavby a opravy stávající  kanalizace, komplexní technicky náročné rekonstrukce kanalizačních sítí a výstavbu nových kanalizačních úseků včetně zemních prací, výkopových prací a následnou  úpravou zeleně a zpevněných ploch (chodníků, zámkové dlažby, asfaltových komunikací). Dále pak práce související s odpady (izolace jímek, rušení septiků, osazení revizních šachet, čističek odpadních vod, montáže uličních vpustí aj.).

Realizujeme také pokládky ostatních inženýrských sítí (vodovodní a plynovodní řády, elektro a jiné kabelové vedení).