Revize a monitorování kanalizace

Zjistíme stav vašeho potrubí pomocí inspekční kamery REVI 250/Peli SD. Vyhodnotíme stav, popíšeme případnou závadu a vypracujeme návrh řešení ve formě písemné technické zprávy. Revize provádíme v profilech DN 50 – 300 mm a jeho průběh zaznamenáme na DVD. Digitální videozáznam monitoringu poskytuje jasnou informaci o stavu potrubního vedení, jeho sklonu, poškození, znečištění, počtu nátoků atd.

Nejčastější situace vyžadující monitoring kanalizace

  • zjištění příčiny neprůtočnosti kanalizace nebo pravidelného ucpávání kanalizace
  • zjištění stavu potrubí pro plánování oprav a výměnu potrubí
  • zborcení terénu v blízkosti vedení trasy kanalizace
  • vlhnutí zdí a průsaky splaškové nebo dešťové vody do objektu
  • zapáchající potrubí
  • revize kanalizace pro kolaudační řízení novostaveb
  • revize pro kontrolu kvality opravy kanalizace
  • trasování neznámého průběhu vedení kanalizace

Před provedením prohlídky je třeba zkoumané potrubí pročistit tryskou s tlakovou vodou. Monitoring a revize provádějí odborně proškolení zaměstnanci s víceletou praxi z oblasti kanalizačních sítí, proto jsme schopni zaručit kvalitu a rychlost provádění této služby. Pro monitoring potrubí na krátkých úsecích kanalizace cca do 20metrů stačí 1 hodina měření vč. pročištění.