Ceník služeb 2022

Ceník služeb na rok 2022

 

ceny jsou uvedeny bez DPH (platný od 1. 6. 2022)

 

 


Fekální vůz

Výjezd sazba a základní práce do 45 min

     1 300 Kč

Práce nad zákl. dobu 45 min (každých započatých 15 min)

  500 Kč

Likvidace odpadní vody (zaokrouhleno na m3) – cena za 1 m3

  150 Kč

Likvidace vod z tukových lapolů (zaokrouhleno na m3) – cena za 1 m3

  150 Kč

Doprava (cena za 1 km)

   38 Kč

 

 


Čistící tlakový vůz

Výjezd sazba a základní práce do 45 min

 1 300 Kč

Práce nad zákl. dobu 45 min (každých započatých 15 min)

     500 Kč

Doprava (cena za 1 km)

       38 Kč

 

 

Kamerový vůz

Výjezd sazba a základní práce do 45 min

 1 500 Kč

Práce nad zákl. dobu 45 min (každých započatých 15 min)

    500 Kč

Kamerový záznam + technická zpráva (1 výkon)

    500 Kč

Doprava (cena za 1 km)

      38 Kč

 

 V důsledku nárůstu ceny za PHM je cena dopravy

zvýšena z 33,- Kč/km na 38,- Kč/km

s platností ode dne 1. 6. 2022.